Grote Ooievaar.


We zijn nu half juni weer een heel stuk verder. We weten en merken dat het op het Ruijsdaelplein ook wemelt van de Constructifmedewerkers. Hier zijn er dagen dat we er wat minder zien maar ook dat het er zoveel zijn dat alle parkeerplaatsen en ook de toegangswegen vol staan met busjes, vrachtwagens en hijskranen.

Maar het schiet wel heel snel op!

Er wordt druk gesloopt in de verschillende etagehallen. Vloeren worden eruit gebroken, voorzien van nieuwe dekvloeren en afgewerkt met prachtige grijskleurige dektegels van Mosa van 60x60 cm. Het wordt erg mooi.

De tegelwanden in die hallen wordt niet gesloopt maar daar wordt dikke isolatieplaten van zo’n 8 cm tegen gelijmd. Daaroverheen komt (naar verluidt) een nieuwe tegelwand die niet tot het plafond doorloopt maar zo tot halverwege komt. Daarboven wordt het afgestuct. Dat betekent dat we op elke etage niet langer hoeven te denken dat we in een holklinkend zwembad zijn beland.

Blok 1 is zo goed als afgerond.

We zien regelmatige de ‘hoge druk van Stek en Constructif’ inspecterend langs de gevels lopen. Ja, controle en verbeteringen zullen er altijd zijn bij zo’n grote klus.

Het is wel jammer dat we helaas met nogal wat vandalisme en vernielingen te maken hebben. En dat gebeurt door enkele bewoners en/of hun kroost. Tot woede van andere bewoners en de bouwvakkers die iets netjes hebben vervaardigd. Zo zijn bijvoorbeeld de witte tegels op de kopse kant van blok 1 op diverse plaatsen ingesmeerd met ergens aangetroffen nog natte coating van balkons of galerijvloeren. Of noodingangen onbruikbaar gemaakt door op de in- en uitgangslooppaneeltjes natte cement te smeren. De daders liggen zogezegd ‘op het kerkhof’. Ze smeerden zelfs een splinternieuwe mooie bruine bergingsdeur onder met nat cement. Die deur is dan niet meer te herstellen en moet worden vervangen.

Of (gelukkig maar een paar) lieden die er kennelijk maling aan hebben dat een galerij- of balkonvloer net gecoat is en dat je er niet op kunt lopen. Terwijl de toegangen voorzien zijn van berichten en afsluitingen! Voetafdrukken zijn dan direct zichtbaar en moeten worden hersteld.

Jammer, jammer, jammer. De aannemersleiding zegt nu speciaal goed op of ze de daders kunnen betrappen. De gevolgen kunnen dan niet mis zijn. Schade kost geld!

Het gebouw is immers ons aller huis. En als je een ingangsportaal inloopt betreedt je dus je huis! Daar ben je toch zuinig op?

Overigens worden nu ook de aansluitingen in huis gemaakt van de op het dak geplaatste zonnepanelen naar onze meterkast. Je kunt op een nieuw geplaatst apparaatje ook zien dat er stroom wordt geleverd als de zon schijnt. En bewoners met een zgn. ‘slimme meter; kunnen direct ook zien dat er wordt ’teruggeleverd’.

Ook wordt nu in elke douchecel een thermostaatkraan aangebracht. Dat is later door Stek besloten. Kleine kinderen lopen anders te veel risico op brandwonden door de eerdere gemonteerde kranen verkeerd te bedienen.

Constructif hoopt dat we ergens in augustus/september een totale oplevering kunnen verwachten. We zullen ongetwijfeld dan zuchten van verlichting slaken want het was toch voor iedereen, aannemers en bewoners een hele klus!

Tot een volgend verslag!

Frans

foto,s fotogalerij.


Grote Ooievaar.

Wat ben je prachtig geworden!


Na een stop van enkele weken toch weer een update en een impressie door foto's:


De Nieuwsbrief van Constructif voor april gaf het al aan: bij onze Ooievaarsflat zijn alle werkzaamheden binnen de 126 woningen afgerond.
Het werk zit nu in de verdere afwerking van de buitenzijde. En dat schiet ook al op. Blok 1 is zo goed als afgerond en dat is heel goed zichtbaar als je via de Ruishoornlaan naar het dorp rijdt. De foto's geven een indruk.
Het grote blok 2 (tussenstuk) is ook al bijna klaar aan de buitenkant op de borstweringen na. De afdekzeilen aan de buitenkant zijn de afgelopen week verwijderd. Hiep, hiep, hoera riep menigeen. We kunnen weer naar buiten kijken!
Ook wordt gewerkt aan de zgn. 'plint', de begane grond verdieping met de garages. Er zit inmiddels een soort coating op de opnieuw gevoegde bakstenen. In afwachting van verder werk eraan zoals het plaatsen van nieuwe garagedeuren.
Ook is er in de bergingsafdeling veel veranderd. Los van de geplaatste nieuwe houtkleurige deuren is het átoomkelderachtige'' voorkomen van de bergingsgangen veranderd in een geheel witte gangen met de houtkleurige deuren met mat-antracietkleurige posten. Wel een heel ander gezicht!

We horen overigens hier al van bewoners van andere huizen in de wijk: wat wordt dit gebouw prachtig gerenoveerd. Er zijn zelfs Lissers die verbaasd vragen of dit koopappartementen zijn. Die hebben we wel uit de droom geholpen 😊


Veel eigen bewoners beginnen trots op het pand te zijn. Op de twee liften na. Die zien er niet meer uit! Ze zijn wel gecontroleerd door het liftinstituut. Maar de Zuidlift lijkt er wel één die ik in Moskou eens meemaakte in 1997.
Gelukkig zouden we nieuwe liften krijgen als onderdeel van de renovatie. Zal wel tegelijk met de vernieuwing van de toegangsportalen gaan gebeuren die binnenkort wordt gestart.

Komende weken hebben we weer te maken met meerdere dagen dat we veel minder parkeerplaatsen hebben omdat er dan kranen staan geplaatst die o.a. de nieuwe glazen borstweringen, glazen privacy tussenschotten en de nieuwe spijlhekken voor de eerste en zesde verdieping gaan ophijsen.
Tot de volgende update!

Frans A.A. Vroomans

************************************************************
***

Renovatie

Grote Ooievaar:

Blok 1 is nu zover dat steeds meer duidelijk wordt hoe het e.e.a. er uit komt te zien.
Vandaag (3 maart 2021) een klein bericht over de voortgang van de renovatie van de Grote Ooievaar.
Blok 1 (aan de Sassenheimse zijde) is nu zover klaar dat zichtbaar wordt hoe e.e.a. er uit komt te zien.
Wel nog zonder de nieuwe balkon- en galerij borstweringen die voor de woonlagen 1 en 6 uit nieuwe hekken zullen bestaan.
En voor de woonlagen 2 t/m 5 uit veiligheidsglazen borstweringen. Daarbij nog over alle verdiepingen heen verticale witte
balken op gelijke afstanden die het geheel af zullen maken. Ook worden de garagedeuren vervangen door nieuwe bruinkleurige
deuren. Het dak wordt ook nog belegd met zonnecelpanelen om de bewoners te voorzien van extra af te nemen stroom.
Thans wordt hard gewerkt aan het grote middenblok 2 waarvan al weer zo’n vijf strengen (van 1 tot 6 woonlagen) bijna klaar zijn.
Enkele foto’s geven ongeveer weer wat hier beschreven wordt.
Met vriendelijke groet,
Frans A.A. VroomansHet heeft even geduurd voordat ik weer een nieuw verslag maakte. Had te maken met het feit dat ons eigen huis aan de beurt was voor een renovatiebeurt. Compleet met vervanging van de keuken en de badcel. En die zijn mooi geworden! Daarna zijn we op vakantie gegaan om van het e.e.a. bij te komen. En om even te ontsnappen aan de zelfquarantaine waarin we sinds 12 maart zitten als 77 jarigen..

Maar we gaan weer ‘vrolijk’ verder. Alhoewel we over het algemeen best te spreken zijn over de gang van zaken hier. Natuurlijk zijn en worden er fouten gemaakt maar we horen naast soms boos commentaar ook van bewoners dat Constructif zijn best doet om die fouten te herstellen.

Het gaat toch over het algemeen behoorlijk goed hier op de Ooievaar. Zelf is ons huis op de derde etage van de derde streng van het middenblok ook klaar, op wat opleverpuntjes na, en ze zijn al aan de vijfde en zesde streng bezig van het grote middenblok (een streng is de 1e t/m de zesde etage boven elkaar)

In de 10 werkdagen dat Constructif in ons huis bezig was verbleven wij in een zgn. wisselwoning. Waren we knap blij mee. Dat scheelt een hoop herrie en soms 6 mannen over je vloer. Zeker omdat ook de keuken en badcel werden vervangen. Die zijn wel erg mooi geworden. Zelf wat bij te betalen omdat we het keukenblad van muur tot muur wilden laten lopen en twee extra kastjes daaronder wilden hebben. De RVS afzuigkap staat ook mooi en het ClimaRad afzuigsysteem in keuken, badcel en toilet werkt prima. Er zit in de voorste slaapkamer aan de galerijkant nu ook een met de ClimaRad-afzuigers verbonden CO2 meter. Ook veiligheid voor alles.

We zijn ook erg blij met nieuwe voorziening van het warme water. Dat komt met een flinke en ook behoorlijk hete straal uit de kranen in de keuken en badcel. Een aanzienlijke verbetering t.o.v. de geiser of boiler straaltjes 😊 De geplaatste in te stellen luchtroosters op diverse ramen werken prima.

De grote ClimaRad radiator met verversingssysteem van buiten in de woonkamer is nog niet ingesteld. En mag dus nog niet aan het stopcontact. Geeft wel al mooie warmte af. Overigens zijn alle thermostaten op de radiatoren door nieuwe moderne vervangen. Ook wordt gewerkt aan het plaatsen van warmtemeters op de radiatoren. Die meters gaan pas worden gebruikt als de renovatie totaal gereed is. Anders betaal je je blauw aan energie voor alle openstaande ramen en deuren tijdens de verbouwing van je huis. Nu dus niet. Die meters worden van buiten af afgelezen!

Een deel van blok 3 (kleinste blok) wordt nu voorzien van nieuwe witte steen op de verticale delen (naast de deuren) onder de ramen komt een speciale plaat met witte en zwarte steen erop.

Vóór dat dat gebeurt worden met heel veel herrie alle oude stenen weggehakt met een pneumatisch hamer en met behulp van kruiwagens naar een lange grote afvalgoot gereden die uitkomt in een grote container. De ingangen van de flat zijn daartoe extra beveiligd zodat er geen stenen of ander vuil op je hoofd terecht kan komen.

Bijgaand foto’s geven een impressie van de huidige situatie. Overigens kon ik in de bergingsgangen nog geen foto’s maken omdat er druk geschilderd wordt en overal driehoeken met de term NAT hangen. Naast de geplaatste nieuwe moderne bruinachtige bergingsdeuren wordt de gehele gang en toegangshalletjes nu spierwit geschilderd. Wel iets anders dan die atoomschuilkelder-uitstraling die er eerst was😊

Met vriendelijke groet,

Frans Vroomans

Vz. Bewonerscommissie Grote Ooievaar.

Renovatie Grote Ooievaar.

Het is de laatste bijna twee maanden voor de niet-bewoner van het onderhanden zijnde blok 1 niet eenvoudig om foto’s te maken. Om redenen van privacy is dat soms ook niet gewenst.

Maar toch enkele kunnen maken die ik mee stuur en op de site zichtbaar zijn.

Van bewoners van blok 1 gehoord dat die over het algemeen te spreken zijn over de wijze waarop in hun huizen door Constructifmedewerkers en hun mensen van onderaannemers wordt gewerkt.

Natuurlijk hoorde ik soms ook wel gemopper over herrie en soms ook over de aanpak van gemaakte afspraken maar ik begreep ook dat e.e.a. meestal kon worden opgelost.

Blok 1 is nu zover klaar dat alle appartementen zijn gedaan, inclusief die waar ook b.v. nieuwe keukens, douchecellen en/of toiletten zijn geplaatst.

Het is wel zo dat de bakstenen delen van de gevels nog moeten worden aangepakt. Je kunt wel een beeld krijgen hoe de zgn. verticale delen (naast de deur b.v.) er uit komen te zien: dat zie je aan de kopgevel waaraan gemetseld wordt. Dat zijn prachtige witte stenen! Onder de ramen komen die isolatieplaten met daar weer de steenplaten op. Die steentjes hebben verschillende kleuren.

Als dat klaar is en ook de galerijen en balkons zijn voorzien van de borstweringen van glas (1e en 6e etage krijgen wel metalen spijlbalustrades) dan ziet dat geheel er straks uit als het ‘Witte Paviljoen”zoals de architect het heeft genoemd/getypeerd. Over alle etages heen komen de witte afdekplaten zoals op pag. 20 van de bewonersbrochure te zien is.

De twee ingangen krijgen elk een eigen naam. De Bewonerscommissie heeft, in overleg met architect via Stek, geadviseerd hiervoor twee vogelnamen te kiezen van vogels die in de Poelpolder voorkomen t.w. Patrijs en Merel. Korte namen i.v.m. de beschikbare ruimte op de portaalingang. Brandweer en ambulances staan dan tenminste niet meer vaak voor de verkeerde ingang. Je kunt dan

Tenminste bij het huisnummer zeggen: ‘portaal Merel of Patrijs’! Nu zet ik zelf bij m’n adres: portaal Zuid (=richting Sassenheim)

Blok 2 (het grootste middenblok is nu aan de beurt. De start is op 4 januari 2021. In de laatste week van dit jaar wordt ook dit blok aan beide kanten volgehangen met die witte kunststof gordijnen die om veiligheidsredenen ook aan blok 1 werden aangebracht. Dan zitten die bewoners ook de nodige weken/maanden in een soort vroege schemering. Het is niet anders.

Zoals eerder bericht is op 21 september begonnen met de werkzaamheden in de eerste woningen. Dat gebeurt per zgn. ‘streng’ Dat is een rij woningen onder/boven elkaar.

Er wordt dus per streng gewerkt waarbij wordt gestart met de volgende streng als men halverwege de vorige streng is.

Naar schatting is Constructif per streng 10 werkdagen bezig. (Vóór corona was gerekend op wat snellere planning)

Op alle etages staan in de toegangshallen nieuwe ruiten opgeslagen die met hekken zijn afgeschermd. Als zo’n nieuwe ruit is weggehaald wordt die plaats ingenomen door de oude ruit.

Dat betekent onder meer dat bij het hijsen van nieuwe ruiten de oude worden weggehaald. Dat hijsen is een vak apart. Er wordt gewerkt met een elektrisch gestuurd vacuümsysteem. In de fotogalerij ziet u daarvan foto’s. Aan die vacuümplaat zit een accu en elektrische vacuümpomp. Dat kon wel een behoorlijk zwaar gewicht aan. Er zijn al ruiten van 200 kg gehesen.

Je beleeft als bewoner wel iets vreemds. Je hebt ineens minder licht in je huis! Je kunt niet meer naar je omgeving kijken want zowel balkons als galerij zijn in het hele eerste blok afgeschermd met kunststof schermen die wel lucht doorlaten maar geen andere zaken.

Bedoeld als veiligheidsmaatregel, want schroeven en spijkers of andere elementen vallen dan niet naar beneden. (Je zult er anders beneden maar onderdoor open zonder zo/n beveiliging!)

Veel bewoners hebben vragen gesteld aan Constructif wanneer nu aan hun woning wordt begonnen. En wat kan je dan verwachten? Om die reden zond Constructif op 8 oktober een uitgebreide brief naar alle bewoners met een opsomming van de verschillende stappen in de planning. Duidelijk blijkt daaruit dat elke stap op persoonlijke wijze met elke bewoner wordt besproken en dat gebeurt dan op meerdere momenten in de planning. We weten straks als bewoners precies wat, wanneer, hoe en waar wordt gewerkt in en aan huis. Een herinneringsbezoek dient om aan te geven wat de persoonlijke werkkalender is, wat er wordt uitgevoerd en wat er ter voorbereiding moet gebeuren. Bij die voorbereiding wordt ook gekeken of de bewoner hulp nodig heeft bij de laatste voorbereidingen. De uitvoerder komt daartoe een paar dagen voor de werkzaamheden in de woning beginnen bij de bewoner langs om e.e.a. te checken en zo nodig te (laten) helpen.

Van meerdere bewoners gehoord dat die blij waren met die brief. Ook wordt binnenkort gestart met spreekuren door de speciale projectconsulent van Stek. We horen nog of dat in de bouwkeet plaatsvindt of in één van de vrijgemaakte appartementen in ons gebouw. Ook Constructif heeft een eigen woonconsulent die elke dag bereikbaar is. Hetzij per email en ook in de bouwkeet.

Overigens heb ik wat met het woord bouwkeet! Een dikke 60 jaar terug kende ik bouwketen vlak bij het college waar ik op school zat. Ik ging vaak bij die bouwprojecten kijken.

Die zagen er wel wat minder mooi uit dan wat bij ons nu voor de deur staat. Je kunt er gewoon in wonen! Veel starters zouden denk ik blij zijn met zo’n starterswoning! De leverancier ervan is niet onbekend met dat fenomeen weet ik uit goede bron 😊

Opvallend is ook dat in de bouw behoorlijk rekening wordt gehouden met de coronaperikelen. Alle Constructifmedewerkers gebruiken mondkapjes en proberen bij ontmoetingen met bewoners afstand te houden. Bewoners zelf gaan meestal met niet meer dan twee personen in de lift en wachten dan liever. Sommigen dragen nu ook mond/neusmaskers waarvan akte!

Met vriendelijke groet,

Frans A.A. Vroomans

Voortgang Grote Ooievaar

30-09-2020.

Eind september 2020:

De renovatie van de eerste zgn. ‘verticale streng’ van het eerste blok linksvoor is gestart. Alle galerijen en balkons van dat blok zijn van boven tot onder afgedekt met een witte laag kunststof om zaken binnenboord te houden. Ook zijn de eerste driedubbele ruiten naar 6 etages gehesen. Kostte wel de nodige moeite want de eerste poging om dat rechtsom de galerij op te krijgen lukte niet.

Bocht was te krap. Dan maar links om! Ja maar toen moesten er op elke etage een stuk uit de reling worden gezaagd om daar dan wel de bocht te kunnen maken 😊Vervolgens zijn die 6 stukken met houten balken weer gezekerd zodat er niemand overboord kan vallen.

Vervolgens zijn die ruiten in de hal op elke etage opgeslagen en zorgvuldig afgeschermd met bouwhekken. Elke ruit van dat formaat weegt 200 kilo, vertelde een uitvoerder.

De uitgehakte bakstenen plinten om de garages en aan de achterzijde onder de balkons zijn nu alle weer netjes gevoegd. Er is ook al gewerkt aan het behandelen van de bakstenen van de liftschacht.

En de betonnen steunbalken aan de balkonzijde zijn inmiddels gecontroleerd en behandeld als sprake was van beschadiging/betonrot. Als er gehakt wordt vergaat je horen en zien. Maar dat kan niet anders. (Ik heb twee gehoorkappen voor mijn vrouw en mezelf aangeschaft; als het me te veel wordt doe ik die op en kan ik rustig lezen)

Op het dak is ook weer van alles gebeurd met isolatie plaatsen en dak waterdicht maken. Daar kwam ook wel vuur aan te pas. Geen brand ontstaan want dat hoort bij dakdekken te worden voorkomen heb ik me laten vertellen. Ook weer enorme vrachtwagens (met prachtige kranen) voor de deur weer in overvloed want er gaan ook daktegels van fors formaat naar boven. Het valt niet altijd mee voor die bouwmensen, want door het gebrek aan overgebleven parkeerplaatsen staan ’s avonds en ‘s nachts ook vaak auto’s op de weg voor de flat. En die staan er wel tot 9.00 uur (soms tot eind van de ochtend….) En probeer dan maar eens zo’n 30 tonner op een goede plek te krijgen…..

Vandaag is begonnen op die eerste streng op de zesde etage de bakstenen geveldelen weg te hakken. In plaats daarvan komt een dikke isolatielaag en een paneel met steenstrippen in de plaats. In de modelwoning kon je al zien wat dat voor mogelijkheden gaf.

De nieuwe foto’s geven weer een vervolgbeeld van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Frans A.A. Vroomans


Voortgang Renovatie Grote Ooievaar!

 


Goedemorgen,

Sinds eind augustus is er weer het een en ander in en rond ons flatgebouw gebeurd.

Bijgaand fotomateriaal geeft er een indruk van.

Bijvoorbeeld:

  • Verwijderen van gebruikt dakmateriaal dat in grote zakken verpakt met een grote kraan naar beneden werd gehesen
  • Met een speciale mobiele hoogwerklift zware slangen naar boven hijsen, die aan elkaar koppelen en dan naar beneden overbrengen naar een grindtankwagen

die dat grind naar boven perste.

  • Monteren van zware Electra leidingen langs de galerijrailing van de eerste woonlaag, compleet met tussenkoppelstations. Driefasen 380 Volt om zware machines te kunnen voeden als b.v. compressors en zwaar boor- en sloopmateriaal.
  • Het uitfrezen van het voegwerk van de bakstenen plint rond alle garagedeuren. Na afloop werd alle stof en uitgefreesd materiaal netjes opgeruimd en de stoep geveegd.
  • Het aanbrengen van flathoge witte soort ‘stofgordijnen’ over alle galerijen van blok 1 (linkerblok).
  • Het verwijderen van alle zgn. privacy schermen tussen de balkons van blok 1.
  • Het bouwen van een flathoge steiger langs de eerste lift.
  • De start van het bouwen van de bouwlift langs de kop van de flat aan de ‘Sassenheimzijde’.
  • De start van het aanpakken van de zgn. eerste ‘streng’ woningen. De meest linkse rij woningen van beneden naar boven. (zie ook de foto van de planningbrief van Constructif).
  • Vandaag is ook begonnen met het inhuizen van meubilair etc. in drie flats die als zgn. ‘rustwoningen’ worden ingericht. Tijdens de bouw aan je huis kun je daar naar toe als of de herrie je te veel wordt of dat b.v. astmapatiënten niet met de stof mogen/kunnen worden geconfronteerd.

Niet zichtbaar is het feit dat er ook begonnen is met het plaatsen van nieuwe mooie bergingsdeuren in een roodbruine kleur en mooi slotmateriaal.

De werkzaamheden probeer ik zoveel mogelijk te volgen d.m.v. deze reportages met foto’s. Het houdt je bezig😊

Met vriendelijke groet,

Frans A.A. Vroomans

BWC De Grote Ooievaar

In de fotogalerij komen nog wat extra foto's!

Berichtgeving over voortgang renovatie De Grote Ooievaar!

Van: fransvroomans@kpnmail.nl
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 19:29
Aan: R. Lommerse
Onderwerp: FW: Bouwplaats vandaag geplaatst


Dag Rick,


Het leek me leuk je een update over de gang van zaken te sturen van de stand van onze renovatie.

Vandaag is ook de bouwplaats met bouwketen, werkplaatsen en magazijn geplaatst. Vakkundig gedaan. Reportage bijgaand.

Thans wordt er gewerkt aan de topdakisolatie en waterdicht maken. Binnenkort weer grind naar boven spuiten, (Het oude grind was enkele weken geleden al afgezogen)

Spectaculaire kranen (en herrie😊)


Ook zijn al wat weken werklieden bezig die de beton reparaties doen aan de galerij en balkonsteunbalken. Binnenkort ook op de balkons. Dan moeten ook de tussenschotten weg om de rijdende werksteiger te kunnen verplaatsen. Diverse bewoners (waaronder ik) zijn al bezig alles van het balkon te halen.


Alle bergingen en garages zijn leeg geweest. Spullen werden door een ploeg zeer correcte Constructif-medewerkers keurig in rolcontainers verpakt en opgeslagen in een aantal grote blauwe zeecontainers die ook hier al weken staan. Daarna zijn alle plafonds in garages en afzonderlijke bergingen door spuiten van een soort uitzettende isolatie geïsoleerd. (Bergingsgangen niet)

Dezelfde groep medewerkers heeft alle rolcontainers weer naar de bergingen gebracht en uitgepakt.


Het aantal bewoners dat OK is gegaan ligt ver boven de 80%.

De hoofduitvoerder is redelijk tevreden begrijp ik.


Tot zover een update van de Grote Ooievaar.

Met vriendelijke groet,

Frans A.A. Vroomans