Ruysdaelplein

Renovatie Grote Ooievaar.

Het is de laatste bijna twee maanden voor de niet-bewoner van het onderhanden zijnde blok 1 niet eenvoudig om foto’s te maken. Om redenen van privacy is dat soms ook niet gewenst.

Maar toch enkele kunnen maken die ik mee stuur en op de site zichtbaar zijn.

Van bewoners van blok 1 gehoord dat die over het algemeen te spreken zijn over de wijze waarop in hun huizen door Constructifmedewerkers en hun mensen van onderaannemers wordt gewerkt.

Natuurlijk hoorde ik soms ook wel gemopper over herrie en soms ook over de aanpak van gemaakte afspraken maar ik begreep ook dat e.e.a. meestal kon worden opgelost.

Blok 1 is nu zover klaar dat alle appartementen zijn gedaan, inclusief die waar ook b.v. nieuwe keukens, douchecellen en/of toiletten zijn geplaatst.

Het is wel zo dat de bakstenen delen van de gevels nog moeten worden aangepakt. Je kunt wel een beeld krijgen hoe de zgn. verticale delen (naast de deur b.v.) er uit komen te zien: dat zie je aan de kopgevel waaraan gemetseld wordt. Dat zijn prachtige witte stenen! Onder de ramen komen die isolatieplaten met daar weer de steenplaten op. Die steentjes hebben verschillende kleuren.

Als dat klaar is en ook de galerijen en balkons zijn voorzien van de borstweringen van glas (1e en 6e etage krijgen wel metalen spijlbalustrades) dan ziet dat geheel er straks uit als het ‘Witte Paviljoen”zoals de architect het heeft genoemd/getypeerd. Over alle etages heen komen de witte afdekplaten zoals op pag. 20 van de bewonersbrochure te zien is.

De twee ingangen krijgen elk een eigen naam. De Bewonerscommissie heeft, in overleg met architect via Stek, geadviseerd hiervoor twee vogelnamen te kiezen van vogels die in de Poelpolder voorkomen t.w. Patrijs en Merel. Korte namen i.v.m. de beschikbare ruimte op de portaalingang. Brandweer en ambulances staan dan tenminste niet meer vaak voor de verkeerde ingang. Je kunt dan

Tenminste bij het huisnummer zeggen: ‘portaal Merel of Patrijs’! Nu zet ik zelf bij m’n adres: portaal Zuid (=richting Sassenheim)

Blok 2 (het grootste middenblok is nu aan de beurt. De start is op 4 januari 2021. In de laatste week van dit jaar wordt ook dit blok aan beide kanten volgehangen met die witte kunststof gordijnen die om veiligheidsredenen ook aan blok 1 werden aangebracht. Dan zitten die bewoners ook de nodige weken/maanden in een soort vroege schemering. Het is niet anders.

.

Zoals eerder bericht is op 21 september begonnen met de werkzaamheden in de eerste woningen. Dat gebeurt per zgn. ‘streng’ Dat is een rij woningen onder/boven elkaar.

Er wordt dus per streng gewerkt waarbij wordt gestart met de volgende streng als men halverwege de vorige streng is.

Naar schatting is Constructif per streng 10 werkdagen bezig. (Vóór corona was gerekend op wat snellere planning)

Op alle etages staan in de toegangshallen nieuwe ruiten opgeslagen die met hekken zijn afgeschermd. Als zo’n nieuwe ruit is weggehaald wordt die plaats ingenomen door de oude ruit.

Dat betekent onder meer dat bij het hijsen van nieuwe ruiten de oude worden weggehaald. Dat hijsen is een vak apart. Er wordt gewerkt met een elektrisch gestuurd vacuümsysteem. In de fotogalerij ziet u daarvan foto’s. Aan die vacuümplaat zit een accu en elektrische vacuümpomp. Dat kon wel een behoorlijk zwaar gewicht aan. Er zijn al ruiten van 200 kg gehesen.

Je beleeft als bewoner wel iets vreemds. Je hebt ineens minder licht in je huis! Je kunt niet meer naar je omgeving kijken want zowel balkons als galerij zijn in het hele eerste blok afgeschermd met kunststof schermen die wel lucht doorlaten maar geen andere zaken.

Bedoeld als veiligheidsmaatregel, want schroeven en spijkers of andere elementen vallen dan niet naar beneden. (Je zult er anders beneden maar onderdoor open zonder zo/n beveiliging!)

Veel bewoners hebben vragen gesteld aan Constructif wanneer nu aan hun woning wordt begonnen. En wat kan je dan verwachten? Om die reden zond Constructif op 8 oktober een uitgebreide brief naar alle bewoners met een opsomming van de verschillende stappen in de planning. Duidelijk blijkt daaruit dat elke stap op persoonlijke wijze met elke bewoner wordt besproken en dat gebeurt dan op meerdere momenten in de planning. We weten straks als bewoners precies wat, wanneer, hoe en waar wordt gewerkt in en aan huis. Een herinneringsbezoek dient om aan te geven wat de persoonlijke werkkalender is, wat er wordt uitgevoerd en wat er ter voorbereiding moet gebeuren. Bij die voorbereiding wordt ook gekeken of de bewoner hulp nodig heeft bij de laatste voorbereidingen. De uitvoerder komt daartoe een paar dagen voor de werkzaamheden in de woning beginnen bij de bewoner langs om e.e.a. te checken en zo nodig te (laten) helpen.

Van meerdere bewoners gehoord dat die blij waren met die brief. Ook wordt binnenkort gestart met spreekuren door de speciale projectconsulent van Stek. We horen nog of dat in de bouwkeet plaatsvindt of in één van de vrijgemaakte appartementen in ons gebouw. Ook Constructif heeft een eigen woonconsulent die elke dag bereikbaar is. Hetzij per email en ook in de bouwkeet.

Overigens heb ik wat met het woord bouwkeet! Een dikke 60 jaar terug kende ik bouwketen vlak bij het college waar ik op school zat. Ik ging vaak bij die bouwprojecten kijken.

Die zagen er wel wat minder mooi uit dan wat bij ons nu voor de deur staat. Je kunt er gewoon in wonen! Veel starters zouden denk ik blij zijn met zo’n starterswoning! De leverancier ervan is niet onbekend met dat fenomeen weet ik uit goede bron 😊

Opvallend is ook dat in de bouw behoorlijk rekening wordt gehouden met de coronaperikelen. Alle Constructifmedewerkers gebruiken mondkapjes en proberen bij ontmoetingen met bewoners afstand te houden. Bewoners zelf gaan meestal met niet meer dan twee personen in de lift en wachten dan liever. Sommigen dragen nu ook mond/neusmaskers waarvan akte!

Met vriendelijke groet,

Frans A.A. Vroomans

Voortgang Grote Ooievaar

30-09-2020.

Eind september 2020:

De renovatie van de eerste zgn. ‘verticale streng’ van het eerste blok linksvoor is gestart. Alle galerijen en balkons van dat blok zijn van boven tot onder afgedekt met een witte laag kunststof om zaken binnenboord te houden. Ook zijn de eerste driedubbele ruiten naar 6 etages gehesen. Kostte wel de nodige moeite want de eerste poging om dat rechtsom de galerij op te krijgen lukte niet.

Bocht was te krap. Dan maar links om! Ja maar toen moesten er op elke etage een stuk uit de reling worden gezaagd om daar dan wel de bocht te kunnen maken 😊Vervolgens zijn die 6 stukken met houten balken weer gezekerd zodat er niemand overboord kan vallen.

Vervolgens zijn die ruiten in de hal op elke etage opgeslagen en zorgvuldig afgeschermd met bouwhekken. Elke ruit van dat formaat weegt 200 kilo, vertelde een uitvoerder.

De uitgehakte bakstenen plinten om de garages en aan de achterzijde onder de balkons zijn nu alle weer netjes gevoegd. Er is ook al gewerkt aan het behandelen van de bakstenen van de liftschacht.

En de betonnen steunbalken aan de balkonzijde zijn inmiddels gecontroleerd en behandeld als sprake was van beschadiging/betonrot. Als er gehakt wordt vergaat je horen en zien. Maar dat kan niet anders. (Ik heb twee gehoorkappen voor mijn vrouw en mezelf aangeschaft; als het me te veel wordt doe ik die op en kan ik rustig lezen)

Op het dak is ook weer van alles gebeurd met isolatie plaatsen en dak waterdicht maken. Daar kwam ook wel vuur aan te pas. Geen brand ontstaan want dat hoort bij dakdekken te worden voorkomen heb ik me laten vertellen. Ook weer enorme vrachtwagens (met prachtige kranen) voor de deur weer in overvloed want er gaan ook daktegels van fors formaat naar boven. Het valt niet altijd mee voor die bouwmensen, want door het gebrek aan overgebleven parkeerplaatsen staan ’s avonds en ‘s nachts ook vaak auto’s op de weg voor de flat. En die staan er wel tot 9.00 uur (soms tot eind van de ochtend….) En probeer dan maar eens zo’n 30 tonner op een goede plek te krijgen…..

Vandaag is begonnen op die eerste streng op de zesde etage de bakstenen geveldelen weg te hakken. In plaats daarvan komt een dikke isolatielaag en een paneel met steenstrippen in de plaats. In de modelwoning kon je al zien wat dat voor mogelijkheden gaf.

De nieuwe foto’s geven weer een vervolgbeeld van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Frans A.A. Vroomans


Voortgang Renovatie Grote Ooievaar!

 


Goedemorgen,

Sinds eind augustus is er weer het een en ander in en rond ons flatgebouw gebeurd.

Bijgaand fotomateriaal geeft er een indruk van.

Bijvoorbeeld:

  • Verwijderen van gebruikt dakmateriaal dat in grote zakken verpakt met een grote kraan naar beneden werd gehesen
  • Met een speciale mobiele hoogwerklift zware slangen naar boven hijsen, die aan elkaar koppelen en dan naar beneden overbrengen naar een grindtankwagen

die dat grind naar boven perste.

  • Monteren van zware Electra leidingen langs de galerijrailing van de eerste woonlaag, compleet met tussenkoppelstations. Driefasen 380 Volt om zware machines te kunnen voeden als b.v. compressors en zwaar boor- en sloopmateriaal.
  • Het uitfrezen van het voegwerk van de bakstenen plint rond alle garagedeuren. Na afloop werd alle stof en uitgefreesd materiaal netjes opgeruimd en de stoep geveegd.
  • Het aanbrengen van flathoge witte soort ‘stofgordijnen’ over alle galerijen van blok 1 (linkerblok).
  • Het verwijderen van alle zgn. privacy schermen tussen de balkons van blok 1.
  • Het bouwen van een flathoge steiger langs de eerste lift.
  • De start van het bouwen van de bouwlift langs de kop van de flat aan de ‘Sassenheimzijde’.
  • De start van het aanpakken van de zgn. eerste ‘streng’ woningen. De meest linkse rij woningen van beneden naar boven. (zie ook de foto van de planningbrief van Constructif).
  • Vandaag is ook begonnen met het inhuizen van meubilair etc. in drie flats die als zgn. ‘rustwoningen’ worden ingericht. Tijdens de bouw aan je huis kun je daar naar toe als of de herrie je te veel wordt of dat b.v. astmapatiënten niet met de stof mogen/kunnen worden geconfronteerd.

Niet zichtbaar is het feit dat er ook begonnen is met het plaatsen van nieuwe mooie bergingsdeuren in een roodbruine kleur en mooi slotmateriaal.

De werkzaamheden probeer ik zoveel mogelijk te volgen d.m.v. deze reportages met foto’s. Het houdt je bezig😊

Met vriendelijke groet,

Frans A.A. Vroomans

BWC De Grote Ooievaar

In de fotogalerij komen nog wat extra foto's!

Berichtgeving over voortgang renovatie De Grote Ooievaar!

Van: fransvroomans@kpnmail.nl
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 19:29
Aan: R. Lommerse
Onderwerp: FW: Bouwplaats vandaag geplaatst


Dag Rick,


Het leek me leuk je een update over de gang van zaken te sturen van de stand van onze renovatie.

Vandaag is ook de bouwplaats met bouwketen, werkplaatsen en magazijn geplaatst. Vakkundig gedaan. Reportage bijgaand.

Thans wordt er gewerkt aan de topdakisolatie en waterdicht maken. Binnenkort weer grind naar boven spuiten, (Het oude grind was enkele weken geleden al afgezogen)

Spectaculaire kranen (en herrie😊)


Ook zijn al wat weken werklieden bezig die de beton reparaties doen aan de galerij en balkonsteunbalken. Binnenkort ook op de balkons. Dan moeten ook de tussenschotten weg om de rijdende werksteiger te kunnen verplaatsen. Diverse bewoners (waaronder ik) zijn al bezig alles van het balkon te halen.


Alle bergingen en garages zijn leeg geweest. Spullen werden door een ploeg zeer correcte Constructif-medewerkers keurig in rolcontainers verpakt en opgeslagen in een aantal grote blauwe zeecontainers die ook hier al weken staan. Daarna zijn alle plafonds in garages en afzonderlijke bergingen door spuiten van een soort uitzettende isolatie geïsoleerd. (Bergingsgangen niet)

Dezelfde groep medewerkers heeft alle rolcontainers weer naar de bergingen gebracht en uitgepakt.


Het aantal bewoners dat OK is gegaan ligt ver boven de 80%.

De hoofduitvoerder is redelijk tevreden begrijp ik.


Tot zover een update van de Grote Ooievaar.

Met vriendelijke groet,

Frans A.A. Vroomans